Spletni imenik

Subtitle

Smo nehali verjeti v ljubezen?

Kaj se dogaja, da se je delež samskih v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih tako povečal? Leta 1991 jih je bilo 31, letos že 39 odstotkov. Če k tem prištejemo še ovdovele in razvezane, se številka povzpne kar na 54 odstotkov. Mar postajamo tudi v zasebnem življenju vedno večji individualisti, konformisti ali preprosto ne verjamemo več v ljubezen?
 Resda gre za statistične podatke in zato »zgolj« za formalni zakonski stan, ki ne upošteva čedalje pogostejših zunajzakonskih zvez, a vseeno so številke pomenljive. Barica Razpotnik s statističnega urada pravi, da je razlogov za takšno demografsko sliko več. Eden izmed njih je čedalje manj porok. »Število­ porok se v splošnem zmanjšuje. Leta 1990 je bilo sklenjenih 4,3 zakonske zveze na 1000 prebivalcev, leta 2012 pa le 3,4 na 1000 prebivalcev,« je povedala. 
 Seveda to ne pomeni, da ne obstajajo življenjske skupnosti parov: če primerjamo podatke popisov 1991 in 2011, ugotovimo, da je bil leta 1991 delež družin zunajzakonskih partnerjev (z otroki ali brez) 3,1 odstotka, leta 2011 pa 10,8 odstotka. Tudi število otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, se povečuje: leta 1990 je bilo tako rojenih četrtina otrok, leta 2012 pa skoraj 58 odstotkov.
 Na več samskih vpliva tudi staranje prebivalstva. Med najstarejšimi prebivalci prevladujejo ženske. Leta 1991 so prebivalci, stari 85 ali več let, predstavljali 0,8 odstotka in med njimi je bilo kar 74 odstotkov žensk. Leta 2013 je bilo najstarejših (85 let in več) za 1,9 odstotka, pri čemer je bilo žensk 76 odstotkov. »Starejše ženske so velikokrat vdove, ker v povprečju živijo dlje od moških in preživijo svoje može. Zato se je delež ovdovelih prebivalcev nekoliko povečal,« je pojasnila Razpotnikova.