Spletni imenik

Subtitle

Blog

Umetnost

Posted by matej.medved1 on March 13, 2013 at 2:35 AM

Vzporedno z vsemi e-dejavnostmi, ki jim je informacijska tehnologija v bistvu samo zelo učinkovito orodje, po svetu poteka vrsta raziskav in eksperimentov, kako bi z informacijsko tehnologijo simulirali ustvarjalni proces, pri katerem vse bolj izginjajo meje med vlogo človeka in stroja. Računalnik z ustreznimi programi postaja človeku partner in prevzema vse večji del »kreativnih naporov«.

To je tako imenovana metoda »generative art«, ki bi jo vedno bolj lahko prevajali »umetnost ustvarjanja«. Bistvo generativnega pristopa je, da se osnovna zamisel zapiše v obliki genetsko koncipirane programske kode, na podlagi katere potem računalnik razvije neskončno število mogočih rešitev. Najpomembnejša faza te razvojne metode je generativni proces, na katerega človek nima neposrednega vpliva. Ta način omogoča pridobivanje nenavadnih in enkratnih rešitev.

 

V svetu se generativni pristop največ uporablja pri načrtovanju človekovega bivalnega okolja, in to od oblikovanja prostora, objektov, mestnih četrti do načrtovanja širšega urbanega prostora. Razvoj generativne metode v načrtovanje arhitekturnih rešitev je bil pričakovan. Vse pogosteje se poudarja osnovno izhodišče – to je človeku prijazno okolje.

 

Vodilno vlogo v svetu na področju arhitekture ima vsekakor Generative Design. Njegove zadnje stvaritve odpirajo nove poglede na Los Angeles, Hongkong in Singapur, kjer s svojimi drznimi arhitekturnimi zasnovami preseneča svetovno javnost. V zadnjem času razvija koncept generiranja urbanih otokov sredi oceanov. Značilnost njegovih programov je tudi, da se oplajajo iz že precej pozabljene arhitekture srednjeveških mest, ki so bila po zasnovi in prijaznosti veliko bliže človeku.

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments