Spletni imenik

Subtitle

Blog

Les-certifikat

Posted by matej.medved1 on December 13, 2013 at 1:40 AM

Namen certifikatov je ozaveščenemu kupcu zagotoviti, da je kupil les iz gozdov, s katerimi gospodarijo dokazano neoporečno

 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki upravlja okoli 270.000 hektarov državnih gozdov, je lani jeseni začel izvajati pilotni projekt certifikacije gozdov po standardih FSC. Projekt izvajajo na nekaj manj kot 16.000 hektarov velikem območju kočevskih gozdov in bo končan v prvi polovici leta. Predvidoma do konca letošnjega leta bodo dosegli certifikat FSC za celotno območje državnih gozdov, konec leta 2005 naj bi ta certifikat o gospodarjenju po načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti imeli tudi zasebni gozdovi.

V Evropi delujeta dve certifikacijski shemi oziroma dva načina, ki dokazujeta kupcem, da lesni proizvodi, ki jih kupujejo, izvirajo iz neodvisno certificiranih gozdov: PEFC (Pan European Forest Certification, Vseevropska gozdna certifikacija) in FSCSEX (Forest Stewardship Council, Svet za nadzor gozdov). Oba načina certifikacije sta nastala kot odgovor nevladnih organizacij na izkoriščanje tropskih gozdov, zlasti v Afriki. Tako je namen certifikatov, da ozaveščenemu kupcu lesnih izdelkov zagotovijo izbiro, da lahko kupi les, ki izvira iz gozdov, s katerimi gospodarijo dokazano neoporečno. Tako sledijo sodobnemu gozdarstvu, kjer ni bistvena le trajna proizvodnja obnovljivega lesa, ampak še spekter drugih funkcij, kot so zaščita tal in vodnih virov, biodiverziteta, rekreacija in drugo.

 FSC je nastal v začetku 90-ih let in ga podpirajo največje in najvplivnejše neodvisne okoljske organizacije kot so WWF in Greenpeace, pa tudi trg in industrija več razvitih držav. FSC ima ta čas prevladujoči vpliv na trgu certificiranega lesa, čeprav je po shemi PEFC, ki deluje od leta 1999, certificirana večja površina gozdov, in sicer na več kakor 40 milijonov hektarov. Standardi obeh certifikacijskih sistemov se nekoliko razlikujejo, tako da recimo PEFC priznava golosek v primeru, če zanj obstajajo gojitveni razlogi, FSC pa ga prepoveduje. Za lastnike manjših površin je bolj ugodna certifikacija PEFC, saj poleg posamezne in skupinske omogoča tudi regijsko certifikacijo, ki predstavlja manjši strošek za lastnika. Vsekakor pa PEFC in FSC ne priznavata drug drugega, kar povzroča zmedo in težave.

 Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov so se za certifikacijo po shemi FSC odločili na zahtevo oziroma priporočila slovenske lesne industrije. »Kupec in trg zahtevata samo FSC, ki je najstarejši in najbolj poznan sistem certificiranja,« je poveda. Na Kočevskem so tako začeli pilotni projekt certificiranja na 15.814 hektarov gozdov, kjer so predstavniki angleškega podjetja, ki je akreditirano za izvedbo certificiranja po shemi FCS, ugotovili, da slovensko gospodarjenje z gozdovi ne le dosega, ampak presega merila, ki jih zahteva FSC. Toda težava je seveda v tem, da Slovenija nima potrdila, ki bi dokazovalo dodobra uveljavljeno sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

 Certifikacija bo potekala v dveh delih: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bo zagotovil certificiranje gozdov, kar pomeni, da bodo morali dokazati, da gozdovi ustrezajo zapisanim smernicam, kot je na primer prepoved golosečnje, urejenost cest in njihovo odvodnjavanje, naravno pomlajevanje, varnost gozdnih delavcev pri delu in podobno. Te smernice mora upoštevati vsa zainteresirana javnost – Sklad, Zavod za gozdove, koncesionar, nevladne organizacije. V primeru izpolnitve vseh smernic bo FSC izdala certifikat, ki bo veljal pet let, s tem, da bo FCS v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in lastnimi inšpektorji najmanj enkrat na leto preverjal, ali smernice upoštevajo ali ne.

 Drugi del certificiranja lesnih izdelkov poteka po podjetjih. Med njimi jih nekaj že ima certifikate FSC, vendar v Sloveniji ne morejo kupovati certificiranega lesa in so ga zato prisiljena uvažati iz Avstrije ali Hrvaške. Ta podjetja že izpolnjujejo predpisane pogoje FSC v celotnem proizvodnem postopku, ki mora biti okolju in ljudem prijazen. Podobno se na pridobitev omenjenega certifikata pripravljajo v Snežniku, kjer pričakujejo, da bodo certifikat prejeli do konca leta.

 Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ocenjujejo, da bodo za pridobitev certifikata FSC za vse državne gozdove potrebovali od 10 do 15 milijonov tolarjev, saj je strošek največji ob pridobitvi certifikata, pozneje, v prihodnjih petih letih, pa še enkrat toliko. Da pa bo ta projekt do konca leta 2005 izpeljan tudi za zasebne gozdove (projekt bo vodila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) bo po grobih ocenah potrebnih od 25 do 30 milijonov tolarjev. Obstaj velika možnost, da bi vsaj za državne gozdove pridobili še certifikat PEFC, saj bi tako povečali konkurenčnost slovenske lesne industrije.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments