Spletni imenik

Subtitle

Blog

Znacilnosti poslovanja javnih podjetij

Posted by matej.medved1 on September 13, 2013 at 5:15 AM

Javna podjetja se pri delovanju od zasebnih razlikujejo vsaj v dveh pomembnih elementih. Prvič, vodstvo podjetja praviloma nima skrbi glede ban¬krota, saj lahko javna podjetja v večini primerov upajo na možnost državnega subvencioniranja. Možnost propada podjetja je pomembna organizacijska determinanta in pomeni neke vrste proračunsko omejitev za podjetje — mened-žment ne more dvigniti plač delavcev nad raven, ki jo dopuščajo finančne možnosti. Nasprotno imajo lahko javna podjetja vrsto let velike izgube, verjetnost državnega subvencioniranja pa povzroča, da je menedžment bolj razumevajoč za pritiske sindikatov po zvišanju plač — tako so lahko plače v javnih podjetjih precej višje kot v zasebnem sektorju. Drugič, pomembna razlika med delovanjem javnih in zasebnih podjetij je odsotnost konkurence pri javnih podjetjih, kar ima lahko kar nekaj negativnih posledic, saj konkurenca daje možnost izbire ter spodbuja kakovostno in preudarno delovanje oziroma kar sili k njemu. Poleg tega v zasebnih podjetij kot temeljni cilj prevladujejo interesi lastnikov, medtem ko je v ospredju poslovanja javnega podjetja pogosto pomembnejši širši družbeni interes.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments