Spletni imenik

Subtitle

Blog

view:  full / summary

Les-certifikat

Posted by matej.medved1 on December 13, 2013 at 1:40 AM Comments comments (0)

Namen certifikatov je ozaveščenemu kupcu zagotoviti, da je kupil les iz gozdov, s katerimi gospodarijo dokazano neoporečno

 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki upravlja okoli 270.000 hektarov državnih gozdov, je lani jeseni začel izvajati pilotni projekt certifikacije gozdov po standardih FSC. Projekt izvajajo na nekaj manj kot 16.000 hektarov velikem območju kočevskih gozdov in bo končan v prvi polovici leta. Predvidoma do konca letošnjega leta bodo dosegli certifikat FSC za celotno območje državnih gozdov, konec leta 2005 naj bi ta certifikat o gospodarjenju po načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti imeli tudi zasebni gozdovi.

V Evropi delujeta dve certifikacijski shemi oziroma dva načina, ki dokazujeta kupcem, da lesni proizvodi, ki jih kupujejo, izvirajo iz neodvisno certificiranih gozdov: PEFC (Pan European Forest Certification, Vseevropska gozdna certifikacija) in FSCSEX (Forest Stewardship Council, Svet za nadzor gozdov). Oba načina certifikacije sta nastala kot odgovor nevladnih organizacij na izkoriščanje tropskih gozdov, zlasti v Afriki. Tako je namen certifikatov, da ozaveščenemu kupcu lesnih izdelkov zagotovijo izbiro, da lahko kupi les, ki izvira iz gozdov, s katerimi gospodarijo dokazano neoporečno. Tako sledijo sodobnemu gozdarstvu, kjer ni bistvena le trajna proizvodnja obnovljivega lesa, ampak še spekter drugih funkcij, kot so zaščita tal in vodnih virov, biodiverziteta, rekreacija in drugo.

 FSC je nastal v začetku 90-ih let in ga podpirajo največje in najvplivnejše neodvisne okoljske organizacije kot so WWF in Greenpeace, pa tudi trg in industrija več razvitih držav. FSC ima ta čas prevladujoči vpliv na trgu certificiranega lesa, čeprav je po shemi PEFC, ki deluje od leta 1999, certificirana večja površina gozdov, in sicer na več kakor 40 milijonov hektarov. Standardi obeh certifikacijskih sistemov se nekoliko razlikujejo, tako da recimo PEFC priznava golosek v primeru, če zanj obstajajo gojitveni razlogi, FSC pa ga prepoveduje. Za lastnike manjših površin je bolj ugodna certifikacija PEFC, saj poleg posamezne in skupinske omogoča tudi regijsko certifikacijo, ki predstavlja manjši strošek za lastnika. Vsekakor pa PEFC in FSC ne priznavata drug drugega, kar povzroča zmedo in težave.

 Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov so se za certifikacijo po shemi FSC odločili na zahtevo oziroma priporočila slovenske lesne industrije. »Kupec in trg zahtevata samo FSC, ki je najstarejši in najbolj poznan sistem certificiranja,« je poveda. Na Kočevskem so tako začeli pilotni projekt certificiranja na 15.814 hektarov gozdov, kjer so predstavniki angleškega podjetja, ki je akreditirano za izvedbo certificiranja po shemi FCS, ugotovili, da slovensko gospodarjenje z gozdovi ne le dosega, ampak presega merila, ki jih zahteva FSC. Toda težava je seveda v tem, da Slovenija nima potrdila, ki bi dokazovalo dodobra uveljavljeno sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

 Certifikacija bo potekala v dveh delih: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bo zagotovil certificiranje gozdov, kar pomeni, da bodo morali dokazati, da gozdovi ustrezajo zapisanim smernicam, kot je na primer prepoved golosečnje, urejenost cest in njihovo odvodnjavanje, naravno pomlajevanje, varnost gozdnih delavcev pri delu in podobno. Te smernice mora upoštevati vsa zainteresirana javnost – Sklad, Zavod za gozdove, koncesionar, nevladne organizacije. V primeru izpolnitve vseh smernic bo FSC izdala certifikat, ki bo veljal pet let, s tem, da bo FCS v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in lastnimi inšpektorji najmanj enkrat na leto preverjal, ali smernice upoštevajo ali ne.

 Drugi del certificiranja lesnih izdelkov poteka po podjetjih. Med njimi jih nekaj že ima certifikate FSC, vendar v Sloveniji ne morejo kupovati certificiranega lesa in so ga zato prisiljena uvažati iz Avstrije ali Hrvaške. Ta podjetja že izpolnjujejo predpisane pogoje FSC v celotnem proizvodnem postopku, ki mora biti okolju in ljudem prijazen. Podobno se na pridobitev omenjenega certifikata pripravljajo v Snežniku, kjer pričakujejo, da bodo certifikat prejeli do konca leta.

 Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ocenjujejo, da bodo za pridobitev certifikata FSC za vse državne gozdove potrebovali od 10 do 15 milijonov tolarjev, saj je strošek največji ob pridobitvi certifikata, pozneje, v prihodnjih petih letih, pa še enkrat toliko. Da pa bo ta projekt do konca leta 2005 izpeljan tudi za zasebne gozdove (projekt bo vodila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije) bo po grobih ocenah potrebnih od 25 do 30 milijonov tolarjev. Obstaj velika možnost, da bi vsaj za državne gozdove pridobili še certifikat PEFC, saj bi tako povečali konkurenčnost slovenske lesne industrije.

Predvidljiva reproduktivna starost

Posted by matej.medved1 on December 12, 2013 at 2:15 AM Comments comments (0)

Velikost jajčnika kaže na število preostalih jajčec, trdijo angleški strokovnjaki. Z ultrazvočno preiskavo čez trebušno steno lahko določijo reproduktivno starost in začetek menopavze. Dr. Hamish Wallace z edinburške univerze verjame, da so ti podatki čedalje pomembnejši. Tako se bodo, denimo, ženske, ki so bile v mladosti zdravljene zaradi rakavih obolenj, lahko prepričale o plodnosti. Podatki bodo pomagali ženskam tudi pri odločitvi, kako dolgo lahko odlašajo z materinstvom zaradi kariere. 

 Ko možgani samo vidijo

 Človeški organizem zaznava tudi umetni del telesa kot svojega, trdijo angleški strokovnjaki. Razlikovanje lastnega organizma od drugih je, denimo, vsakdanja naloga živali v naravnem okolju, uspešno pa jo uresničuje živčni sistem. Kadar je prizadet, utegnejo biti motena tudi tako preprosta opravila, kot je hranjenje. Živo bitje je lahko lačno, a če ne zmore narediti načrtovanega giba, ki mu omogoča dostop do hrane, se ne bo nasitilo. Henrik Ehrsson je izvedel zanimiv poskus o odzivanju človeških možganov na umetno roko. Prostovoljci so skrili desno roko pod mizo, namesto nje pa so jim pritrdili umetno, gumijasto protezo. Dražili so zdaj eno zdaj drugo roko in že po enajstih sekundah so umetno začutili kot svojo. Informacije se zbirajo in analizirajo v delu možganov, imenovanem premotorični korteks. Pridobimo jih z vidom, dotikom in občutkom za lokacijo. Kadar ni podatkov zadnjih dveh, možgani predvidevajo, da je informacija, ki prihaja iz organa vida, ključna. Zato so možgani vseh prostovoljcev prepoznali umetno roko kot lastno. DPA

 Neprimerna otroška hrana

 Obroki za otroke, ki jih ponujajo v ameriških restavracijah, so neprimerni, saj ne izpolnjujejo niti osnovnih prehrambnih zahtev. Strokovnjaki so pregledali sto enainštirideset obrokov in ugotovili, da je večina pretirano kaloričnih ter da vsebuje preveč maščob in premalo esencialnih vitaminov in mineralov. Čeprav pristojne oblasti zatrjujejo, da je prehrana v šolah in vrtcih drugačna, so starši skeptični in čakajo, kaj bodo pokazale najnovejše raziskave. 

 Prehladni virus ubija rakave celice

 V Avstraliji, kjer je največ obolelih za najnevarnejšo obliko kožnega raka, se je rodila nova ideja za izdelavo cepiva proti melanomu. Znanstveniki so ugotovili, da cepivo, izdelano iz spremenjenega virusa coxsackie, uničuje rakave celice. Pri poskusih na miših se tumorske celice niso več razmnoževale in tumor je sčasoma popolnoma izginil. Med prvimi, ki so raziskovali učinkovitost zdravljenja melanoma z virusom, ki povzroča tudi prehlad, je avstralski strokovnjak Darren Shafren. Zdaj njegovo delo nadaljujejo na univerzi v Erlangnu. Cepivo bi radi modificirali tako, da ne bi povzročalo prehlada. 

Zelenjava proti pljučnemu raku

 Dve neodvisni obsežni raziskavi kažeta, kako pomemben je izbor hrane za varovanje pred nastankom pljučnega raka. Ljudje, ki pojedo veliko korenja, bogatega s karotenoidi, in paradižnika, ki vsebuje mnogo likopena, zmanjšajo verjetnost za nastanek pljučnega raka za več kot šestdeset odstotkov. Pozitiven učinek korenja in paradižnika so opazili samo pri nekadilcih. Prav tako koristen je brokoli in njemu sorodna zelenjava. Snovi, ki jih uvrščajo med izotiocianate, delujejo antioksidativno. V telesu lovijo nevarne proste radikale in zmanjšujejo njihovo učinkovitost. Raziskavi imata toliko večjo težo, saj sta potekali dobrih deset let in zajeli večje število ljudi.  

Sojino mleko varuje pred osteoporozo

 Danski strokovnjaki trdijo, da lahko z enostavnimi ukrepi ustavimo naraščanje osteoporoze pri ženskah. V menopavzi se mineralna gostota kosti zaradi hormonskih sprememb manjša. Če bi ženske redno uživale sojine izdelke, se v dveh letih po menopavzi njihova kostna masa ne bi zmanjšala, so ugotovili. Pri kontrolni skupini, ki rastlinskih proteinov izoflavenoidov ni uživala, pa se je kostna masa hrbtenice zmanjšala za štiri odstotke. Znanstvenica Eva Lydeking - Olsen je prepričana, da moramo v kritičnih letih prehrani posvetiti več pozornosti, kot je veljalo do sedaj. Dinamičen proces nalaganja mineralov v kosteh in izločanja iz njih še ni v celoti pojasnjen, očitno pa lahko na starost brez osteoporoze vplivamo med menopavzo kar sami, brez zdravil. 

En teden le sadje in zelenjava

Posted by matej.medved1 on November 11, 2013 at 6:30 AM Comments comments (0)

Post s sadjem in zelenjavo sicer ni post v pravem pomenu besede, kljub temu pa lahko v enem tednu brez težav izgubimo najmanj štiri kilograme. Uživamo lahko seveda le sadje in zelenjavo. Ker tako sadje kot zelenjava vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, je takšna oblika posta tudi zdrava.

O postu je bilo že veliko napisanega, vsi se strinjamo, da je postenje zdravo, le malokdo pa se zanj tudi odloči. Ne moremo si namreč prestavljati, kako bomo preživeli dneve brez vsakršne hrane in kako bomo premagali napade lakote. Pri bazičnem postu, kot strokovnjaki za prehrano imenujejo sadni in zelenjavni post, ni napadov hude lakote. Učinek pri obeh postih pa je enak: izgubljanje kilogramov in čiščenje telesa. Osnova našega posta je v telesu ustvariti bazično-kislo ravnotežje. Tako kot kemične reakcije tudi naše telo potrebuje določeno okolje, v katerem se procesi najbolje odvijajo (presnova, nastajanje novih celic). Za telo je najboljše do 80 odstotkov bazično in 20 odstotkov kislo okolje. Ker pa navadno jemo preveč hrane (sladkarije, meso), ki jo telo spremeni v kisline, mnogi biokemični procesi potekajo počasi, kar občutimo kot utrujenost in slabo počutje, v najhujšem primeru kot kronično bolezen (akne (brufoli), migrena, alergije, nevrodermitis, postmenstrualni sindrom so pogosto poledice prevelike kislosti telesa). Med bazično dieto telo izgubi odvečno kislost in težave izginejo. Dieta je primerna za zdrave ljudi, osebe z zdravstvenimi težavami naj se pred začetkom posvetujejo z zdravnikom. Če preživimo teden brez posebnih težav, lahko nadaljujemo s postom v blažji obliki: določimo dan v tednu za bazičen dan in ta dan jemo samo sadje in zelenjavo. Osnova in bistvo posta sta zajeta v petih točkah.

 

Znacilnosti poslovanja javnih podjetij

Posted by matej.medved1 on September 13, 2013 at 5:15 AM Comments comments (0)

Javna podjetja se pri delovanju od zasebnih razlikujejo vsaj v dveh pomembnih elementih. Prvič, vodstvo podjetja praviloma nima skrbi glede ban¬krota, saj lahko javna podjetja v večini primerov upajo na možnost državnega subvencioniranja. Možnost propada podjetja je pomembna organizacijska determinanta in pomeni neke vrste proračunsko omejitev za podjetje — mened-žment ne more dvigniti plač delavcev nad raven, ki jo dopuščajo finančne možnosti. Nasprotno imajo lahko javna podjetja vrsto let velike izgube, verjetnost državnega subvencioniranja pa povzroča, da je menedžment bolj razumevajoč za pritiske sindikatov po zvišanju plač — tako so lahko plače v javnih podjetjih precej višje kot v zasebnem sektorju. Drugič, pomembna razlika med delovanjem javnih in zasebnih podjetij je odsotnost konkurence pri javnih podjetjih, kar ima lahko kar nekaj negativnih posledic, saj konkurenca daje možnost izbire ter spodbuja kakovostno in preudarno delovanje oziroma kar sili k njemu. Poleg tega v zasebnih podjetij kot temeljni cilj prevladujejo interesi lastnikov, medtem ko je v ospredju poslovanja javnega podjetja pogosto pomembnejši širši družbeni interes.

Di?ave

Posted by matej.medved1 on May 14, 2013 at 8:55 AM Comments comments (0)

Živila že sama po sebi vsebujejo dišeče snovi, vendar se mnogo naravnih dišav pri segrevanju izgubi, še več pa se jih izgubi pri dolgotrajnem kuhanju. Zato pri pripravljanju jedi nadomeščamo te snovi z divašavami in začimbami ali pa povzročimo nastanek takih snovi pri praženju, pečenju in evrenju. Dišave in začimbe so snovi, ki nimajo nobene hranilne vrednosti, vendar so koristne, ker vzbujajo tek, tako da direktno dražijo sluznico prebavnih organov ali indirektno preko vegetativnega živčnega sistema. Sluznice prebavnih organov zato močneje izločajo prebavne sokove, kar povečuje izkoriščanje hranil¬nih snovi. Po pomenu v prehrani delimo vse dišave in začimbe v štiri skupine: začimbe in dišave, ki vsebujejo eterična olja: paprika, poper, cimet, vanilija, nageljnove žbice, gorčica itd. Eterična olja so povečini brez¬barvne tekočine, zelo hlapljive, navadno prijetnega duha, ki dajejo jedem izrazit vonj; organske kisline: jabolčna, limonina, vinska, ocetna, mlečna itd., ki da¬jejo jedem osvežujoč okus; čreslovina, tanin in druge grenke snovi uporabljamo pri izdelavi aperi¬tivnih pijač, ker vzbujajo apetit; kuhinjska sol (natrijev klorid) zboljša hrani okus. Da dišave in začimbe dosežejo v prehrani svoj namen, jih moramo pravilno uporabljati. Pri pripravljanju hrane moramo paziti:

da z dišavami in začimbami ne prikrivamo vonja in okusa pokvarjene hrane,

da z dodanimi dišavami in začimbami ne prikrijemo naravnih dišav in začimb,

da ohranimo naravne dišave in začimbe,

da ne pretiravamo z ostrimi začimbami.

 

Klime

Posted by matej.medved1 on March 13, 2013 at 2:40 AM Comments comments (0)

V stanovanjskih blokih se za nakup klimatskih naprav večinoma odločijo tisti, ki živijo v višjih nadstropjih, saj so tam temperature bistveno višje. Po stanovanjskem zakonu morajo za vsa opravila, ki posegajo v skupne dele zgradbe (v tem primeru pročelje), pridobiti soglasje etažnih lastnikov z več kot polovičnim solastniškim deležem, sicer pa gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov ne potrebujejo, so pojasnili na ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Prav predpisov prvega od omenjenih zakonov se posamezniki nemalokrat srečajo z negodovanjem sosedov – gradnja namreč pogosto skali zunanji videz objekta, marsikdo pa se tudi boji morebitnih negativnih vplivov na okolje ... Meni, da bi morali biti dobavitelji klimatskih naprav marsikdaj bolj previdni in se z upravniki posvetovati, kako se lotiti gradnje, saj so nekatere zgradbe zaradi nepremišljenega poseganja danes zelo neestetske. Sicer pa zatrjuje, da montaža klimatskih naprav ne vpliva bistveno na okolje – nove naprave namreč izločajo pline, ki ne škodujejo več ozračju toliko kot tiste v preteklosti.

 

Tudi zdravju ljudi naprave praviloma naj ne bi škodovale. »Težava je, da klime, ki jih uporabljajo gospodinjstva, le hladijo, ne pa tudi prezračujejo ter s tem zmanjšujejo količino vlage v prostoru, zato morajo stanovalci piti več tekočine,«.  Kot je dejal, vplivajo naprave praviloma blagodejno na ljudi, zlasti na kronične bolnike. Resda se marsikdo zaradi prevelikih temperaturnih razlik prehladi, nekaterim je zaradi hladnega zraka tudi neprijetno, toda posledice so bolj ali manj odvisne od posameznikov. Sicer pa ne priporoča zadrževanja v hlajenih prostorih ljudem, ki imajo revmo.

 

Umetnost

Posted by matej.medved1 on March 13, 2013 at 2:35 AM Comments comments (0)

Vzporedno z vsemi e-dejavnostmi, ki jim je informacijska tehnologija v bistvu samo zelo učinkovito orodje, po svetu poteka vrsta raziskav in eksperimentov, kako bi z informacijsko tehnologijo simulirali ustvarjalni proces, pri katerem vse bolj izginjajo meje med vlogo človeka in stroja. Računalnik z ustreznimi programi postaja človeku partner in prevzema vse večji del »kreativnih naporov«.

To je tako imenovana metoda »generative art«, ki bi jo vedno bolj lahko prevajali »umetnost ustvarjanja«. Bistvo generativnega pristopa je, da se osnovna zamisel zapiše v obliki genetsko koncipirane programske kode, na podlagi katere potem računalnik razvije neskončno število mogočih rešitev. Najpomembnejša faza te razvojne metode je generativni proces, na katerega človek nima neposrednega vpliva. Ta način omogoča pridobivanje nenavadnih in enkratnih rešitev.

 

V svetu se generativni pristop največ uporablja pri načrtovanju človekovega bivalnega okolja, in to od oblikovanja prostora, objektov, mestnih četrti do načrtovanja širšega urbanega prostora. Razvoj generativne metode v načrtovanje arhitekturnih rešitev je bil pričakovan. Vse pogosteje se poudarja osnovno izhodišče – to je človeku prijazno okolje.

 

Vodilno vlogo v svetu na področju arhitekture ima vsekakor Generative Design. Njegove zadnje stvaritve odpirajo nove poglede na Los Angeles, Hongkong in Singapur, kjer s svojimi drznimi arhitekturnimi zasnovami preseneča svetovno javnost. V zadnjem času razvija koncept generiranja urbanih otokov sredi oceanov. Značilnost njegovih programov je tudi, da se oplajajo iz že precej pozabljene arhitekture srednjeveških mest, ki so bila po zasnovi in prijaznosti veliko bliže človeku.

 

Artritis

Posted by matej.medved1 on March 13, 2013 at 2:15 AM Comments comments (0)

Za artritis ni čudežnega zdravila. Z zdravili je mogoče učinkovito blažiti simptome, nekatere načine zdravljenja pa spremljajo tveganja. V medicini se uporabljajo protivnetna zdravila, ki zavirajo vnetja, in protibolečinska sredstva, s katerimi bolnikom lajšajo bolečine. Ko vse to odpove oziroma ne pomaga več, ostane še kirurški poseg. Kortizonska zdravila oslabijo imunski sistem organizma, posledično se lahko pojavijo bolezni, povezane s slabim odzivanjem imunskega sistema, in infekcije. Stranski učinki se kažejo kot čiri, duševne spremembe, otrdelost mišic, facies lunare (obraz kot polna luna), tudi nesteroidna zdravila povzročajo čire, težave z ledvicami, vnetje črevesja. V resnici ta zdravila onemogočajo nastanek hrustanca in pripomorejo k propadanju sklepov.

Vnetje črevesa kot stranski učinek zdravil prizadene približno 70 odstotkov ljudi, ki jemljejo zdravila več kot dva tedna. Povzročajo diarejo in bolečine v trebuhu, lahko spodbudijo tudi nastanek avtoimunih bolezni in alergij. Nekatere terapije so še hujše od samih bolezni, denimo terapije, pri katerih uporabljajo zlato, ki je toksično, ali sredstva, ki jih sicer uporabljajo v kemoterapiji.

Na Zahodu je artritis na prvem mestu vzrokov za omejeno gibčnost. Vse sodobne terapije, s katerimi zdravijo to bolezen, so na dolgi rok toksične in imajo veliko stranskih učinkov, hkrati pa so raziskave potrdile, da terapije onemogočajo regeneracijo hrustanca, to je nastanek novega zdravega hrustanca.

Leta 1977 je bil v znanstveni reviji Science news objavljen članek z naslovom Prekomerno predpisovanje protivnetnih zdravil, v katerem je piše: »V 42 odstotkih primerov so bila predpisana zdravila nepotrebna. Nesteroidna protivnetna sredstva povečujejo nevarnost za krvavitve v črevesju in želodcu. V ZDA in Kanadi so ta zdravila vzrok za 80.000 urgentnih sprejemov v bolnišnico in vzrok smrti 8000 pacientov. Najbolj so izpostavljeni starejši ljudje.«

 

Zaposlitev mlajsih otrok

Posted by matej.medved1 on March 13, 2013 at 2:10 AM Comments comments (0)

Veliko odraslih je prepričanih, da sedeti v šolski klopi in se učiti ni utrudljivo, pa vendar je nemalo otrok posebno po zaključevanju ocen ob koncu pouka močno izčrpanih. Praviloma se njihov organizem zelo hitro obnavlja in utrujenost je premagana po nekaj dneh počitka. Šolarji potrebujejo med počitnicami predvsem sprostitev, koristno pa je, da starši razmislijo tudi o tem, kako mlajšim otrokom organizirati prosti čas oziroma jim določiti zaposlitev za čas, ko so prepuščeni sebi.

Veliko otrok staršev, ki so del poletja v službi, preživlja počitniška meseca na dvoriščih. Že res, da ni druženje z vrstniki načelno nič slabega. Enajsta šola pod mostom, ki jo poznamo iz naše literature, je lahko celo koristna življenjska izkušnja. »Vendar je treba natančno vedeti, kaj se v njej dogaja,«»Prostor pred blokom ali hišo na žalost pogosto ni takšna enajsta šola, ampak bolj zelo nevarno območje, kjer lahko otrok doživi marsikaj hudega. Vsi starši ne morejo učinkovito organizirati počitnic svojim nadobudnežem. Morda pa bi se lahko povezali in se dogovorili za nekakšna starševska dežurstva. Zlasti v mestih je prav ta sosedska povezanost prešibka.«

 Mlajšim otrokom, ki so med počitnicami bolj ali manj prepuščeni sebi, je smiselno določiti pravila, denimo s kom se družijo, kam hodijo, kako dolgo gledajo televizijo ali igrajo računalniške igre, in spremljati, kako dosledno jih izpolnjujejo. »Počitniški čas naj bo počitniški, torej nekoliko bolj sproščen in ohlapen, vendar še vedno pod nadzorom ter usmerjen v to, kar je za otroka zdravo in koristno,« »Pri računalniških igrah je potrebna še posebna previdnost. Res je za starše udobno pustiti otroka doma pri računalniku, a v svoji praksi se srečujem z resnimi problemi različnih oblik računalniške zasvojenosti. Če šolar med počitnicami postane žrtev zasvojenosti z računalniškimi igricami, bo imel ob začetku novega šolskega leta resne težave.«

 

Stavni nasveti

Posted by matej.medved1 on January 31, 2013 at 4:35 AM Comments comments (0)

Kot vemo na rezultat športnih dogodkov vpliva veliko različnih dejavnikov, katere moramo spremljati. Eden ključnih je prav gotovo počutje igralcev, na katerega prav tako vpliva veliko različnih dejavnikov. Velik vpliv nanj ima njegovo privatno oz. zasebno življenje. Njegova forma, fizična kondicija in same sposobnosti so prav tako pomembne. Zavedati se moramo, da živimo v 21. stoletju kjer je mogoče prav vse. Tako so že pred leti odkrili različna poživila, ki tako ali drugače vplivajo na človeški organizem. Tako so nekateri športniki začeli take substance izkoriščati za večjo eksplozivnost, vzdržljivost, predvsem pa za boljšo koncentracijo in sproščenost. Tako so mnogi športniki uspeli doseči rezultate, ki jih dejansko brez poživil nikoli ne bi uspeli. Seveda obstajajo različne komisije ,ki se borijo, da bi preprečili takšno goljufanje, toda goljufi so vedno korak pred njimi! Seveda je veliko športnikov za podobna dejanja že plačalo strogo kazen, ki je prepoved sodelovanja pri kateremkoli športnem dogodku oz. tekmovanju. Preberite več o stavnih nasvetihRss_feed